Behöver du nödljusarmaturer?

Är det så att du vill ha nödljusarmaturer? När det gäller nödljus armatur, så är detta bra att ha i olika lokaler, för att möjliggöra utrymning på ett sätt som är både säkert och effektivt. Produkter inom nödljus och nödbelysning, det kan du hitta hos Brandservice Syd.

Att montera upp armaturer med nödljus är ett måste på flera platser och i olika lokaler. Dessa är utformade för att ge tillräcklig belysning, under en nödsituation, så att alla i lokalen kan ta sig ut på ett säkert sätt. Denna typ av belysning brukar tändas automatiskt när ett elavbrott sker.

Var ska nödljusarmaturen sitta?

När det gäller nödljusarmaturer så bör de finnas i byggnader som:

  • Hotell
  • Vårdanläggningar
  • Samlingslokaler

Armaturerna i sig ska sitta i utrymningsvägarna så att de kan leda ut alla till säker plats. Detta är något som finns i Boverkets Byggregler.

En annan form av armatur som även det bör finnas är hänvisningsarmaturer. De ska sitta i de lokaler där det är svårt att orientera sig eller om det inte finns tillräckligt med dagsljusinsläpp.

Håll dina byggnader och lokaler säkra

Om du har olika byggnader och lokaler där det samlas människor, så bör du se till att ha bra nödbelysning och nödljusarmaturer. Du bör även se till att du har bra brandskyddsutrustning. Det kan handla om brandvarnare, brandsläckare, brandfiltar, utrymningslarm och så vidare. Detta kan du också hitta via Brandservice Syd. Detta företag erbjuder även annat inom brandskydd. Vill du veta mer, besök då gärna deras hemsida, eller ta kontakt med dem så berättar de mer.